Elektro - hydraulická dráha na gulatinu kombinovaná 5R