DDO-KP 400-600

 DRVIČKY

DDO-KP 400, 600      - pre drvenie drevných odpadov zo stavieb a drevotriesky s výskytom drobných kovových

DDO-K 400, 600          častí, čo umožňuje kladivový rotor. Dimenzovanie stroja je závislé od veľkosti drveného materiálu, stupňa vlhkosti ako aj prevádzkového výkonu. Materiál pre drvenie prechádza cez podávacie valce (DDO-KP) alebo je voľne sypaný do priestoru rotora s kladivkami (DDO-K). Drvenie nastáva medzi rotujúcimi kladivkami a prepadovým sitom. Veľkosť výsledného produktu je závislá od veľkosti otvorov v site.