PALLETLINE - Sterilizácia paliet

  •  Zariadenie určené na tepelno - fytosanitárnu úpravu ISPM - 15 FAO
  • Kapacita sušenia od 200 - 2000 paliet a viac
  • Systém s priamym horákom na metánový plyn GPL
  • Riadiaci systém na vyhotovenie riadneho a spoľahlivého reportu
  • Zlúčený proces sterilizácie a sušenia
  • Optimálny čas celého procesu pri maximálnej úspore energie