Priečny nehnaný dopravník ložiskový s náhybom Extrém