STEAMLINE - Parné komory

  •  Zariadenie určené na parenie dreva
  • Systém parenia s priamym vstrekovaním
  • Systém nepriameho parenia s parnou vaňou Inox
  • Špeciálne zariadenia, ktoré zlučujú proces parenia a sušenia