ECOLINE - Kondenzačné sušenie

  •  Sušiarenské zariadenie na princípe kondenzácie
  • Zariadenia na tepelné čerpadlá sú certifikované
  • Vysoký výkon pri nízkej spotrebe energie
  • Systémy určené predovšetkým na sušenie listnatých drevín
  • Nízka hlučnosť zariadenia