Elektro - hydraulická dráha na gulatinu kombinovaná 4R