Elektro - hydraulická dráha na gulatinu kombinovaná 3R