LIGNUMEXPO LES 18.- 21.9.2018 NITRA

LIGNUMEXPO LES 18.- 21.9.2018 NITRA

 

LIGNUMEXPO -  21. medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a materiálov pre drevospracujúci priemysel

LES – 17. medzinárodná lesnícka výstava.

 

Vážené dámy, vážení páni.

Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, si Vás dovoľujú pozvať na jednu z najvýznamnejších medzinárodných výstav svojho druhu na Slovensku. 21. ročník medzinárodného veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a materiálov pre drevospracujúci priemysel LIGNUMEXPO a 17. ročník medzinárodnej lesníckej výstavy LES. Spoluorganizátorom sú Zväz spracovateľov dreva so sídlom vo Zvolene (člen EUMABOIS) a Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, so sídlom v Banskej Bystrici. Veľtrh LIGNUMEXPO + LES z jednoročného cyklu prešiel na dvojročný cyklus a dostal sa do popredia významných veľtrhov v tomto obore a získal postavenie kľúčového odborného veľtrhu v oblasti spracovania dreva v strednej Európe. Dôkazom vysokej odbornosti a prestíže veľtrhu je podpora európskeho združenia výrobcov drevospracujúcich strojov EUMABOIS, ktorú veľtrh získal a je hodnotený ako jeden z najdôležitejších veľtrhov v oblasti drevospracujúceho a nábytkárskeho priemyslu. 20. ročník výstavy poskytol priestor pre 156 vystavovateľov zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Talianska, Poľska a Maďarska, ktorí sa prezentovali na ploche 12 000 m2. Veľtrh si prišlo pozrieť viac ako 7600 návštevníkov. V snahe o pokračovanie obojstranne úspešnej spolupráce sme v roku 2018 zachovali ceny, ktoré sú platné už od roku 2010. Vážení priatelia, prijmite naše pozvanie na Medzinárodný drevársky a lesnícky veľtrh LIGNUMEXPO + LES 2018. Vašu prihlášku na výstavu nám zašlite do 15. 6. 2018, aby ste boli už pri prvom rozmiestňovaní plôch pre vystavovateľov.

Naspäť